AKCJONARIUSZE

PRO-BUD S.A

ul. św. Wojciecha 4, 78-100 Kołobrzeg

tel. 94 35 256 45; fax 94 35 272 00

e-mail: biuro@pro-bud.pl, www.pro-bud.pl

NIP 671-00-00-490, Regon 330299029

Kapitał Akcyjny 717.500,00 PLN

Krajowy Rejestr Sądowy w Koszalinie IX Wydział nr 0000285143

Informcja o zwołaniu WZA 14.04.2021

Informacja o zwołaniu NWZ 14.04.2021

Informacja o zwołaniu ZWZ 23.04.2020 PRO-BUID S.A.

Informacja o zwołaniu NWZ 22.09.2020 PRO-BUD S.A.

Pierwsze wezwanie do złożenia akcji 23.09.2020

II wezwanie do Akcjonariuszy

III Wezwanie do złożenia akcji 16.11.2020

IV Wezwanie do złożenia akcji 08.12.2020

V Wezwanie do złożenia akcji 22.12.2020